16. 08. 2022.

Danas presuda po žalbi tužilaštva

Žalbeno vijeće Haškog tribunala saopštiće danas presudu po žalbi tužilaštva na odluku kojom je nekadašnji predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić oslobođen odgovornosti za genocid u sedam opština BiH.
U maju prošle godine na kraju dokaznog postupka optužbe, Karadžić je, u skladu sa pravilom 98 bis iz Pravilnika Tribunala o postupku i dokazima, tražio oslobađanje po svih 11 tačaka optužnice.

Pretresno vijeće je 28. juna 2012. donijelo oslobađajuću presudu po prvoj tački optužnice, zaključivši da tužilaštvo nije predočilo dovoljno dokaza koji bi mogli da dovedu do osuđujuće presude za genocid počinjen 1992. u Bratuncu, Foči, Ključu, Prijedoru, Sanskom Mostu, Vlasenici i Zvorniku.

Prema nalazu Vijeća, zločini za koje je Karadžić optužen u prvoj tački optužnice – ubistva, teške fizičke i mentalne povrede, prisilna premještanja stanovništva i nametanja neljudskih uslova u zatočeničkim objektima – nisu svojom prirodom, razmjerama i kontekstom dosegli nivo iz kojeg bi se van razumne sumnje moglo zaključiti da su počinjeni sa namjerom da se muslimani i/ili Hrvati u BiH cijelosti ili dijelom unište kao etnička ili vjerska grupa.

Karadžić se žalio na odluku da u optužnici ostane tačka 11, koja ga tereti za uzimanje pripadnika UN za taoce, ali je ta žalba odbačena.

U vezi sa žalbom tužioca na odluku da se iz optužnice povuče optužba za genocid u opštinama, 17. aprila je održana usmena rasprava.

Izvor: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender