18. 08. 2022.

Jašarević ostaje iza rešetaka

Sud BiH uvažio je žalbu odbrane Mevlida Jašarevića, optuženog za terorizam, i ukinuo prvostepenu presudu, te odredio održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja.

Jašareviću je produžen pritvor koji može trajati do okončanja pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja, a najduže jednu godinu, odnosno do 21. maja 2014.godine, saopšteno je iz Suda BiH.

Presuda od 6. decembra prošle godine za optužene Emraha Fojnicu i Muniba Ahmetspahića je potvrđena, a žalbe Tužilaštva odbijene su kao neosnovane.

Apelaciono vijeće je zaključilo da je prvostepeni sud u vezi Jašarevića načinio apsolutno bitne povrede odredaba krivičnog postupka, kršenjem prava na odbranu i prava na pravično suđenje garantirano odredbom člana 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima, kao i povredu postupka Zakona o krivičnom postupku BiH, zbog čega je ukinuta prvostepena presuda Jašareviću i određeno održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja.

Izvor: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender