Kovačević: Kvalitetan nastavni kadar nedostatak u Srpskoj

Profesore Kovačeviću, kakvo je stanje u obrazovanju u Republici Srpskoj, koji su problemi s kojima se suočavate?

Generalno obrazovanje se ne može se izvući iz konteksta dešavanja u Srpskoj, potreban je duži period od ratnog zbivanja da se, ne samo obrazovanje postavi na svoje noge, nego i privreda i život u Srpskoj. Uz veliki napor prosvjetnih radnika pojavljuje se veliki broj nedostataka u obrazovanju, u prvom redu riječ je o stručnom i kvalitetnom kadru. Naime, u visokom obrazovanju trenutno na prostoru Srpske egzistiraju dva javna univerziteta i šest privatnih, što kod stanovništva izaziva sumnju zbog neuravnoteženosti tih institucija. Postavlja se otvoreno pitanje da su pored dva javna univerziteta neophodna još i šest privatnih, lično smatram da je mnogo šest privatnih a da ne govorim o visokim školama privatnog ranga.

S obzirom da ste vi profesor matematike a pomenuli ste problem nastavnog kadra, i ove godine kao i prethodnih, malo je studenata koji se odlučuju da upišu Prirodno-matematički fakultet, smjer matematika-fizika, zašto je to tako?

Godinama unazad imamo problem i u osnovnim i u srednjim školama sa nastavničkim kadrom profilisanim prema matematici i fizici. Veliki broj budućih brucoša zaobilazi Prirodno-matematički fakultet iz nekoliko razloga. Tamo rade kvalitetni i uspješni profesori koji su zadržali nivo znanja gdje stvarno nema ni propuštanja ni popuštanja bez obzira kako to javnost ocjenila.  Uprkos tome pojavio se veliki broj privatnih fakulteta pa srednjoškolci žele da dođu do diplome bez obzira kakvog je ona karaktera i šta će se s njom dešavati u narednom periodu. U jednoj opštini u BiH, mnogi će prepoznati koja, pojavio se jedan fakultet gdje su se školovali profesori matematike. U vrlo kratkom periodu dodjeljen je veliki broj diploma, bukvalno je trebalo otići, sačekati nekoliko sati i dobiti tu diplomu. Mislim da je reagovala i akademska zajednica i da je javnost upoznata sa takvim načinom školovanja. Između ostalog i to je razlog zašto budući studenti zaobilaze Prirodno-matematički fakultet u Banjaluci gdje oni koji završe studije su veliki stručnjaci.

Javni i privatni fakuteti, vaš stav, obično su privatni fakulteti osuđivani zbog ovakvih fakulteta gdje se diplome da kažemo stiču preko noći

U javnosti su privatni fakulteti prikazani kao fakulteti koji se lako završavaju. Ne treba tako posmatrati, crno-bijelo, ima velikih nedostataka i na javnim univerzitetima. Trenutno na privatnim univerzitetima i visokim školama ne može se reći da je idealno stanje, ali su kvalitetni profesori, veliki broj studenata dolazi da bi stavrno naučili da osim diplome odnesu i znanje, iako ima i jedan broj studenata koji su upisali da imaju status studenta i da troše ono što su im roditelji obezbjedili. Međutim, vrijeme pokazuje da iz godine u godinu kvalitet se po povećava na privatnim fakultetima i može se očekivati da će u naredne četiri godine doći do nivelacije u privatnom sektoru i da će ostati i opstati samo najbolji i najkvalitetniji univerziteti. Veliki broj je privatnih univerziteta a pogotovo visokoškolskih ustanova.

Vi ste se posvetili izdavaštvu, izdali ste pet udžbenika, između ostalog i udžbenik matematike za peti razred

U javnosti je prisutna teza da profesori koji rade na univerzitetu u toku sedmice održe tri ili četiri časa i da ostalo vrijeme imaju slobodno. Osim tog osnovnog kodeksa ponašanja  u izvođenju nastave na univerzitetu nastavnici su obavezni da se bave i naučno-istraživačkim radom. U proteklih sedam-osam godina napisao sam pet knjiga. Prvu koju sam napisao je Primjena računara u nastavi matematike, oni koji su je koristili vidjeli su da se matematika može raditi preko računara, zatim sam izdao Metodiku nastave matematike sa prilozima o brojevima te Matematike I i II, kao i Matematiku za peti razred. Potpisao sam ugovor sa izdavačkom kućom u Srbiji, radim udžbenike za peti, šesti, sedmi i osmi razred, trenutno završavam udžbenik za sedmi razred koji će se koristiti u Srbiji a do kraja ove godine trebalo bi da završim i udžbenik za osmi razred.

Pomenuli ste Srbiju upravo je najavljeno da će Republika Srpske i Srbija uspostaviti zajedničku elektronsku bazu podataka o svim nastavnicima koji su zaposleni u visokoškolskim ustanovama radi utvrđivanja načina i uslova pod kojim mogu biti angažovani

Taj potez svi trebamo pozdraviti. Međutim, ne samo da treba uspostaviti saradnja između Srpske i Srbije nego će biti neophodno da region uđe u jednu bazu podataka i da se potpuno transparentno zna ko je gdje profesor, šta radi i kakve su mu reference.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender