18. 08. 2022.

Vlada Srpske utvrdila najnižu cijenu rada u iznosu od 106 maraka

Najniža cijena rada, utvrđena ovom odlukom, odnosi se na sve zaposlene u oblasti prosvjete i kulture, unutrašnjih poslova, republičke uprave i pravosuđa, zaključeno je na današnjoj sjednici Vlade Republike Srpske.

U saopštenju iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose sa javnošću navodi se da se najniža cijena rada za zaposlene u organima jedinica lokalne samouprave utvrđuje u iznosu od 100 KM, a primjenjivaće se za obračun plata od 1. jula i ne odnosi se na dospjela i neisplaćena primanja,

– Ovlašćuju se resorni ministri da sa Sindikatom radnika unutrašnjih poslova Republike Srpske, Sindikatom obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske, Sindikatom uprave Republike Srpske i Sindikatom pravosuđa Republike Srpske potpišu protokol o utvrđivanju najniže cijene rada u skladu sa ovom odlukom – dodaje se u saopštenju.

Vlada Republike Srpske je, na jutros održanoj sjednici, razmatrala i prijedloge amandmana na više zakona, te prihvatila Izvještaj o finansijskom poslovanju Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za period od januara do marta ove godine.

Ministri su usvojili i Informaciju o izradi Okvirne transportne politike BiH za period od 2013 do 2020. godine.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o održavanju seminara “Eksterni troškovi u saobraćaju i njihova internalizacija”.

Izvor: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender