16. 08. 2022.

Slučaj ”Maktouf” rješava pitanje retroaktivne primjene zakona

“Ova odluka još jednom potvrđuje neophodnost pronalaženja efikasnih formalnih mehanizama za ujednačavanje sudske prakse u BiH”, saopšteno je iz VSTS-a.

VSTS naglašava da je u okviru svoje nadležnosti, već u ranijem periodu, identifikovao problem neujednačene sudske prakse, koji se nastojao riješiti i kroz strukturalni dijalog o pravosuđu između Evropske unije /EU/ i BiH.

U saopštenju podsjećaju da su VSTS BiH i Nadzorno tijelo za praćenje provođenja Strategije za rad na predmetima ratnih zločina preduzeli niz napora u vezi sa ovim pitanjem, organizujući više sastanaka sa predsjednikom Suda BiH, predsjednicima vrhovnih sudova entiteta, predsjednikom Apelacionog suda Brčko distrikta i sudijama koji rade na procesuiranju predmeta ratnih zločina.

Fokus ovih sastanaka bio je usmjeren na pitanje ujednačavanja sudske prakse u predmetima ratnih zločina s ciljem obezbjeđivanja pravne sigurnosti i jednakosti građana pred zakonom.

Izvor: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender