16. 08. 2022.
Približeni stavovi o presudi “Maktouf-Damjanović”

Moguće brisanje člana sedam Zakona o Sudu BiH

“U svim dosadašnjim pregovorima bilo je strašnih pritisaka da član sedam ostane, ali mislim da smo na putu da to riješimo”, rekao je Kovačević.

On je rekao da više nije sporno da u sastavu Suda BiH djeluju dvije sudske institucije i da postoje šanse da sadašnji Sud BiH, kao budući prvostepeni, u svom nazivu nosi taj termin.

Kovačević je izrazio zadovoljstvo činjenicom da je Evropski sud za ljudska prava u Strazburu u predmetu “Maktouf i Damjanović protiv BiH” utvrdio pogrešnu, odnosno retroaktivnu primjenu Krivičnog zakona BiH, na šta su predstavnici Republike Srpske ukazivali od početka strukturalnog dijaloga.

“Možemo zamisliti kakva je to situacija kada imamo oko 90 pravosnažno osuđenih lica, uglavnom srpske nacionalnosti, po Krivičnom zakonu BiH, koji nije važio u vrijeme izvršenja tih krivičnih djela. Sudije Suda BiH nisu krive za dvostepenost, ali jesu ako je riječ o nepravilnoj primjeni krivičnog zakonodavstva”, istakao je Kovačević.

Prema njegovim riječima, predstavnici Republike Srpske smatraju da bi sve sudije Suda BiH, s obzirom da će biti prvostepeni, morale biti podvrgnute reizboru u prvom i u drugom stepenu, dok bi postojeće sudije obavljale svoju funkciju do okončanja reizbora.

Izvor: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender