17. 08. 2022.
Dom naroda PSBiH danas i o smjeni kadrova SDS-a?

SDA počela sa blokadama u Domu naroda

S obzirom da ovaj zahtjev nije dobio potrebnu podršku ostalih delegata Doma naroda parlamenta BiH, on je upućen na naknadno usaglašavanje.

Bošnjački delegat Halid Genjac je, obrazlažući ovaj zahtjev Kluba bošnjačkih delegata, istakao da je riječ o sistemskom zakonu zbog čega zahtjeva redovnu proceduru, te da se izmjenama registraciona područja ograničavaju na entitete.

On je ponovio raniju tvrdnju SDA da se predloženim izmjenama i dopunama ograničava sloboda kretanja.

Tokom rasprave, delegati su raspravljali o tome da li se procedura donošenja zakona ili sama njegova suština mogu smatrati vitalnim nacionalnim interesom.

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Sulejman Tihić rekao je da je do prokretanja pitanja vitalnog nacionalnog interesa dovelo “siledžijsko ponašanje vladajuće većine”, te da je riječ o bitnim zakonima koji se ne mogu donositi u hitnoj proceduri.

“Naš zahtjev za redovnom procedurom tih zakona nemojte shvatati blokadom”, rekao je Tihić, ističući da izlaz iz sadašnje situacije vidi u tome da Ustavni sud donese odluku o vraćanju ovog zakna u redovnu proceduru, kako bi se na njega moglo djelovati amandmanski.

Delegat iz reda srpskog naroda Krstan Simić rekao je da ovaj zakon samo potvrđuje dejtonsko uređenje zemlje, te da mora da ide po hitnoj proceduri, s obzirom na vremenske rokove za njegovo donošenje.

“Naconalni vitalni interes može biti ugrožen samo sadržinom zakona, a ne procedurom njegovog donošenja. Ne pada mi napamet da uskraćujem pravo Bošnjacima na njihov stav, ali procedure ne bi trebalo da budu osnov za pokretanje vitalnog nacionalnog interesa”, smatra Simić.

Delegat iz reda srpskog naroda Dragutin Rodić podsjetio je da su zakoni bili u redovnoj proceduri, te da ne vidi problem, jer veliki broj ljudi koji sjedi u parlamentu BiH i Savjetu ministra BiH traga za najoptimalnijim i najracionalnijim rješenjem.

Delegat Mladen Ivanić rekao je da ne vidi problem, jer je zakon na državnom nivou i prilagođen teritorijalnoj organizaciji BiH.S obzirom da ovaj zahtjev nije dobio potrebnu podršku ostalih delegata u Domu naroda parlamenta BiH, on je upućen na naknadno usaglašavanje.

Izvor: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender