16. 08. 2022.

Dom zdravlja Banjaluka oštećen registracijom pacijenata

Stanić je nakon radnog sastanka sa menadžmentom ove ustanove novinarima rekao da je Dom zdravlja Banjaluka oštećen još 2009. godine prilikom registracije pacijenata, navodeći da su pojedine ustanove registrovale određeni broj pacijenata na razne načine i time povukle znatno veća sredstva.

On je naglasio da značajan broj ljudi živi u Banjaluci, a da se vode u opštinama odakle su došli, te da sredstva za njihovo liječenje idu u te opštine, dok se oni liječe u Banjaluci.

Prema Stanićevim riječima, ukupan minus Doma zdravlja Banjaluka jednak je prekoračenju sredstava namijenjenih za lijekove.

“Dom zdravlja držao se liste lijekova, ali nije uskraćivao svojim pacijentima lijekove sa te liste, zbog čega je došlo do prekoračenja sredstva namijenjenih za lijekova”, rekao je Stanić.

On je naveo da od 1. avgusta kreće primjena nove liste lijekova, što bi u narednoj godini dovelo do rasterećenja za Dom zdravlja Banjaluka.

“Dom zdravlja Banjaluka razvijao je svoju mrežu ambulanti i imamo značajno ulaganje u sve sektore zdravstva i povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite stanovništvu, što znači da o ovoj ustanovi ne možemo govoriti ni u kom smislu negativno, već čak izrazito pohvalno”, rekao je Stanić.

On je istakao da je sa Fondom zdravstvenog osiguranja Srpske dogovoreno da se najmanje dva puta mjesečno održavaju redovni sastanci rukovodstva Doma zdravlja i Fonda zdravstvenog osiguranja.

Stanić je naveo da su neuplaćeni doprinosi za zdravstvene ustanove jedan od gorućih problema u zdravstvu i da se dio od tih doprinosa uplaćuje direktno Fondu zdravstvenog osiguranja, ističući da su neuplaćeni doprinosi više desetina miliona KM i da će se tim problemom pozabaviti Vlada Srpske.

On je rekao da Ministarstvo neće zatvarati manje domove zdravlja, ističući da će ekonomske prilike diktirati najlogičnija rješenja za njih.

Direktor JZU Dom zdravlja Banjaluka Gordana Tešanović podsjetila je da ova ustanova ima jako visok kumulirani gubitak u iznosu većem od 10 miliona KM, koji je nastajao uglavnom na bazi prekoračenja ugovorenih sredstava sa Fondom zdravstvenog osiguranja Srpske.

“Protekle četiri godine prekoračenje sredstva se kreće oko tri miliona KM na godišnjem nivou. Nakon što Dom zdravlja uloži zahtjev za arbitražom, on se svede na 1,5 milion do dva miliona KM”, rekla je Tešanovićeva novinarma.

Kako ključni razlog za ovakvu situaciju, Tešanovićeva navodi da oko 50.000 građana Banjaluke koriste usluge Doma zdravlja Banjaluka, a nisu registrovani kod timova porodične medicine Doma zdravlja Banjaluka, podsjetivši da su svi ugovori sa Fondom zdrvstvenog osiguranja bazirani na broju registrovanih građana za timove porodične medicine.

Tešanovićeva predlaže izmjenu u legislativi, kako bi registracija građana postala obavezujuća, a ne fakultativna.

Ona je istakla da Dom zdravlja Banjaluka očekuje da ugovor sa Fondom zdravstvenog osiguranja Srpske o nivou sredstava za ovu godinu bude na bazi prošlogodišnjeg.

Izvor: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender