10. 08. 2022.

Sastanak gradonačelnika i predstavnika Savjeta MZ Petrićevac

Kao jedan od najvećih problema Petrićevca istaknuta je Ulica kralja Aleksandra I Karađorđevića, a koja bi, prema današnjem dogovoru, trebala da bude rekonstruisana u više faza.
– Znamo da je neophodna potpuna rekonstrukcija ove saobraćajnice, jer je u njoj, u poslednjih nekoliko godina, došlo do ekspanzije gradnje i značajnijeg naseljavanja ovog dijela grada. Mi tražimo način na koji bi mogli da krenemo sa realizacijom ovog projekta, čija je vrijednost višemilionska, i u ovom trenutku je teško da u budžetu obezbjedimo potrebna sredstva. Jedan od načina, a što smo danas i predstavili predstavnicima Savjeta, jeste izgradnja puta u fazama – naglasio je poslije sastanka Gavranović.
Osim ove saobraćajnice, predstavnici Savjeta su istakli i druge probleme, kao što je obezbjeđenje prostora za rad mjesne zajednice i ambulante. Prihvaćena su rješenja predviđena regulacionim planom, a koja se odnose na izgradnju novih objekata za ambulantu i mjesnu zajednicu u blizini buduće škole i vrtića.
Sa svoje strane, Grad se obavezao da će raditi na rješavanju imovinskih odnosa na predmetnim parcelama radi stvaranja uslova za buduću gradnju.
Prihvaćena je i inicijativa Savjeta za davanje imena novim ulicama i dodjele brojeva na Petrićevcu, a što bi trebalo da bude završeno do kraja ove godine.
– Današnjim sastankom želimo da osnažimo našu komunikaciju sa Savjetom MZ i zajednički tražimo rješenja za sve probleme koji muče naše sugrađane – zaključio je Slobodan Gavranović.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender