18. 08. 2022.

Srbija pridruženi član EU od 1. septembra

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju postao je pravosnažan, jer su ga ratifikovale sve članice EU i Evropski parlament, a stupiće na snagu nakon što ga u predviđenom roku potvrdi Savjet ministara.

Srbija time direktno stiče status države pridružene EU, piše beogradski dnevnik.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je međunarodni ugovor kojim se uspostavlja zona slobodne trgovine i usklađuje zakonodavstvo sa pravnim nasljeđem EU.

To je prvi ugovorni odnos između zemlje kandidata i EU i njime se ulazi u prelazni period do punopravnog članstva.

Ovim dokumentom prelazi se na nove etape, koje nije sadržao Prelazni trgovinski sporazum, kao što su fazna liberalizacija javnih nabavki, pristup tržištu nekretnina, zaštita zaposlenih građana Srbije na teritoriji EU ili zaštita od diskriminacije u poslovanju preduzeća.

Izvor: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender