17. 08. 2022.

Neophodne intervencije u privredi

Cvijanovićeva smatra da se u ovoj godini pokazuju određene naznake ozdravljenja privrednog ambijenta, ali da se pravi pomak može očekivati tek naredne godine.

Ona je nakon sastanka rekla da je, bez obzira na određene pomake, domaća privreda i dalje izložena istim izazovima kao i ranije.

Cvijanovićeva je istakla da stvari na domaćem terenu zavise od prilika u okruženju i EU, te da će se rast inostrane tražnje odraziti i na privredne aktivnosti u Republici Srpskoj.

Ona je navela da će sastanci sa predstavnicima Privredne komore i poslovne zajednice Srpske biti održavani svaka tri mjeseca, kao i da će biti nastavljena saradnja sa Odborom za regulatornu reformu.

Govoreći o potrebi za određenim zakonskim rješenjima, premijer Reepublike Srpske najavila je da bi u septembru u skupštinskoj proceduri trebalo da bude zakon o multilateralnoj kompenzaciji, kao i da je neohodno donijeti zakon o fiskalnoj odgovornosti.

Ona je izrazila opredijeljenost Vlade da do kraja godine uputi u parlamentarnu proceduru ili da barem izradi nacrt zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza.

Ona je predstavnike poslovne zajednice obavijestila i o načinu na koji je koncipiran Fond za podršku privredi od 260 miliona KM, koji će biti koncentrisani u Investiciono-razvojnoj banci.

Tokom sastanka bilo je riječi i o uređenju sistema subvencija, te o načinima rada i nadležnostima inspekcijskih službi, kao i fiskalnim rasterećenjima i stvarima koje su sada prihvatljive za Vladu.

Izvor: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender