Vlada uplatila sredstva lokalnim zajednicama

Vlada RS prihvatila Prijedlog strategije razvoja Glavne službe za reviziju

Ova strategija predstavlja ključni dokument kojim su utvrđeni vizija, misija, osnovne vrijednosti, načela i principi, te strateški i operativni ciljevi i aktivnosti koji bi trebalo da omoguće realizaciju zacrtanih ciljeva, odnosno ostvarenje utvrđene vizije razvoja Glavne službe za reviziju.

Vlada Srpske donijela je i Uredbu o izmjenama Uredbe o pedagoškim standardima za srednje obrazovanje i usvojila Informaciju o aktivnostima u vezi sa pripremom popisa poljoprivrede u BiH. Razmatran je i Izvještaj o sprovođenju i realizaciji Akcionog plana zapošljavanja za 2013. godinu za period april-juli 2013. godine.

Izvoz: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender