23. 01. 2022.

Sveštenici ponovo u srpskim kasarnama

Ukazi o postavljanju na dužnost oficira vjerske službe juče su u Generalštabu uručeni osmorici pravoslavnih sveštenika, jednom imamu i jednom kapelanu, saopšteno je iz Generalštaba.

Vojni sveštenici – oficiri neće nositi i upotrebljavati oružje, niti će moći da komanduju.

Oni će imati duhovnu nadležnost isključivo nad jedinicom kojoj pripadaju, biće savjetnici komandanata jedinica i direktno potčinjeni njima, dok će u kanonskom pogledu odgovarati svojoj crkvi.

Nosiće vjersku odoru samo tokom obavljanja bogoslužbene djelatnosti, dok će u ostalim prilikama biti u vojnoj uniformi na kojoj će biti istaknuto obilježje vjeroispovijesti.

Na 100 do 500 pripadnika jedne vjerske zajednice u sistemu odbrane planirano je da bude zaposlen jedan sveštenik, da dva dolaze na 500 do 1.000 pripadnika, a na svakih narednih 1.000 pripadnika Vojske po jedan oficir vjerske službe.

Ideja o ponovnom uvođenju vjerske službe u srpsku vojsku datira iz 2000. godine na osnovu iskustava stranih armija i srpske tradicije.

Usvajanjem Zakona o Vojsci Srbije decembra 2007. stvoreni su uslovi da se i u srpskim oružanim snagama organizuju vjerske službe, a tu namjeru podržale su sve tradicionalne crkve i vjerske zajednice.

Vlada Srbije je 24. marta 2011. usvojila uredbu o vršenju vjerske službe u oružnim snagama, a potom je Ministarstvo odbrane potpisalo sporazume sa predstavnicima sedam tradicionalnih crkava i vjerskih zajednica.

Izvor: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender