10. 08. 2022.

Dobojski Tigar dao najpovoljniju ponudu

On je naveo da je takva odluka donesena na današnjoj sjednici komisije za izbor najpovoljnijeg ponuđača. Bilo je pet kvalifikovanih, tehnički ispravnih ponuda za ovaj tender.

Lazić je naveo da će, prema proceduri, ta ponuda tokom dana biti dostavljena rektoru Univerziteta, koji će u narednih dan ili dva donijeti odluku o tome.

Prema njegovim riječima, odluka će biti dostavljena svim ponuđačima, koji imaju rok od pet dana da upute prigovor na odluku, a nakon toga, ukoliko ne bude prigovora, u roku od 15 dana će biti potpisan ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem.

Izvor: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender