19. 08. 2022.

Prava radnika preko stečajnog upravnika, odbora povjerilaca i suda

Golićeva je rekla Srni da Vlada ne može da se miješa u nadležnost Okružnog privrednog suda Istočno Sarajevo, koji vodi stečajni postupak, za koji je pripremno ročište zakazano za 3. oktobar.

“Najavljeni protesti radnika mogu se shvatiti isključivo kao pritisci da ostvare prava koja im po zakonu, vjerovatno, ne pripadaju, a konačnu odluku može reći samo sud”, dodala je Golićeva.

Ona je izrazila sumnju da pojedini dokumenti dostavljeni u stečajnom postupku, na osnovu kojih se žele prijaviti određena potraživanja, ne odgovaraju činjeničnom stanju, zbog čega bi se mogle uključiti i nadležne institucije da izvrše određene provjere.

Golićeva je navela da je predstečajni upravnik upoznat o svim aktivnostima Vlade na sastanku sa predstavnicima resornog ministarstva i Ministarstva finansija, gdje su iskazane dobre namjere Vlade da se uključi u rješavanje stečajne reorganizacije preduzeća kupovinom neproduktivnih nekretnina do iznosa naplaćenog iračkog duga, ukoliko prispjela sredstva po ovom osnovu budu prenesena sa računa “Hidrogradnje”, na račun Fonda za upravljanje nekretninama i potraživanjima u vlasništvu Republike Srpske.

Ona je istakla da je resorno ministarstvo 24. jula sindikatu radnika ovog preduzeća uputilo detaljan pisani odgovor na njihova ranija obraćanja predsjedniku Vlade, o čemu je informisan kabinet premijera.

Prema njenim riječima, od prispjelih sredstava po osnovu iračkog duga “Hidrogradnja” je uplatila troškove banke, suda i advokata iz tada raspoloživih sredstava od oko četiri miliona dolara, koji su deponovani na posebnom računu, ali prispjela sredstva iračkog duga nisu prenijeli na Fond za upravljanje nekretninama i potraživanjima u vlasništvu Republike Srpske po odluci Vlade iz maja 2012. godine.

Ona je dodala da su namjere Vlade ponovo potvrđene na posljednjem sastanku sa nadležnim ministrima, direktorom Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja, predstavnicima Sindikalne organizacije i privremenim stečajnim upravnikom u junu prošle godine.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender