26. 09. 2022.

Postići bolje rezultate u kontroli javnih prihoda

Tegeltija je naglasio da je to ono što se mora promijeniti, te da od direktora i svih zaposlenih u Poreskoj upravi traži da rade transparentno i da niko u tom lancu ne bude zaštićen.

On je za “Glas Srpske” izjavio da će rebalans budžeta biti poslije završetka trećeg kvartala i da je trenutno teško reći koje pozicije će mijenjati, ali je sasvim sigurno da će promijeniti stavku na poziciji plata.

“Sindikati su nam na sastanku ukazali na to da radnici istih zanimanja u fondovima sada imaju znatno manje plate od istih zanimanja u bolnicama i oni su insistirali na uspostavljanju ravnoteže. Ranije smo se sa njima dogovorili da u septembru započnemo razgovore o zakonu o platama, koji će tretirati plate zaposlenih u javnim službama, gdje ćemo pokušati da ispravimo sadašnje nedostatke, jer kod nekih plata imamo znatne oscilacije”, rekao je Tegeltija.

On je dodao da sredstva potrebna za povećanje plata za pet odsto budžetskim korisnicima iznose oko 17 miliona KM, te da će se fokusirati da ona budu obezbijeđena preraspodjelom unutar postojećih sredstava.

Ministar finansija Srpske istakao je da se poslom utvrđivanja nezakonitog poslovanja u Fabrici glinice “Birač” bave pravosudne institucije i MUP, koje taj posao treba da dovedu do kraja i utvrde odgovornost, da je veliki dio zloupotreba načinjen izvan fabrike i Zvornika, te da bi bilo poželjno da se to što prije razjasni.

On je dodao da se mnogo lošeg dešavalo i u Balkan investment banci u kojoj kontrolni organi rade svoj posao i da će istraga pokazati koliko je bilo zloupotreba u potezima koji su doveli do gubitaka.

On je najavio da je Skupština akcionara, zakazana za 30. avgust, kada će Srpska, kao novi vlasnik, preuzeti upravljanje bankom u svim segmentima, a biće izabrano i novo rukovodstvo, kao i promijenjeno ime banke.

Naglašavajući da su napadi opozicije na “Optima grupu” više njen pokušaj da skrene pažnju na sebe, te da ne može sa sigurnošću reći da li ima zloupotreba u poslovanju te kompanije, ali da situacija nije kao u “Birču”. On je dodao i da kompanija “Arselor Mital” u Prijedoru nema neizmirenih obaveza prema Poreskoj upravi.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender