19. 08. 2022.

Kvalitet goriva: Podneseno 48 prekršajnih prijava

Protiv preduzeća i odgovornih lica, kod kojih su utvrđeni neusaglašeni uzorci podneseno je 48 prekršajnih prijava i izdata su dva prekršajna naloga.

Neusaglašenost kvaliteta goriva uglavnom se odnosila na sniženu tačku paljenja, do čega dolazi usljed miješanja malih količina benzina sa dizelom pri istakanju goriva na benzinskim pumpama.

“Usljed nepažnje zaostali benzin u ispusnom cjevovodu auto-cisterne i u separatoru može da snizi tačku paljenja dizel-goriva“, ističu u Republičkoj upravi za inspekcijske poslove.

U prvom polugodištu ove godine republička tehnička inspekcija je u oblasti nadzora nafte i gasa obavila 392 kontrole, od čega 362 na benzinskim pumpnim stanicama i 30 na terminalima veleprodaje.

Na terminalima veleprodaje nije bilo neusaglašenih uzoraka.

Izvor: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender