23. 01. 2022.

Prezentovan projekat jačanja upravljanja javnim finansijama

“Budžet Srpske u postojećim okvirima dovoljan je da zadovolji sve potrebe budžetskih korisnika. Međutim, neophodno je odgovornije rukovođenje finansijama, imajući prvenstveno u vidu ograničene resurse, opravdanost projekata, te podjednako važnu kontrolu utroška sredstava”, izjavio je ministar finansija Srpske Zoran Tegeltija.

On je, u obraćanju učesnicima prezentacije, istakao da je riječ o novim načinima upravljanja budžetom dugoročnog karaktera, koji prevazilazi okvire jednog mandata Vlade, a trebalo bi da obezbijedi da budu donesene odluke koje će biti od najveće koristi za građane.

Projekat jačanja upravljanja javnim finansijama u BiH počeo je sa dvogodišnjom realizacijom u februaru 2013. godine, uz finansijsku podršku Evropske unije.

Sastoji se od dvije komponente – upravljanja javnim finansijama i javne interne finansijske kontrole, saopšteno je iz resornog ministarstva.

Dio tehničke pomoći ovog projekta odnosi se na definisanje jasnije vizije između budžetskih programa i strateških dokumenata ministarstava, kao i na snažniju povezanost funkcije revizije i praćenja indikatora učinka i rezultata ministarstava, u skladu sa programskim budžetom.

Projekat je predstavljen u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske pomoćnicima i zamjenicima rukovodioca svih budžetskih korisnika u Republici Srpskoj.

Izvor: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender