18. 01. 2022.

Inicijativa SDS-a sadrži materijalne greške

“Iznenađujuće je da postoji razlika u onome što su govorili poslanici SDS-a u Narodnoj skupštini i onoga što su obrazlagali predlagači inicijative za ocjenu ustavnosti”, rekao je Tegeltija za Radio-televiziju Republike Srpske.

On je naglasio važnost obezbjeđenja približno istih uslova privrednim subjektima u Republici Srpskoj, kao što ih imaju u zemljama okruženja, podsjetivši da je Zakon predvidio tri modela reprograma.

Ministar Tegeltija je naglasio da svako od poreskih obveznika koji se opredijeli za reprogram mora da redovno izmiruje svoje obaveze i da svoj dug obezbijedi na način koji izabere, bez obaveze da to bude garancija banke.

Komentarišući mogućnost da se plati poreski dug u cjelosti, nakon čega se otpisuje kamata, ministar je rekao da u Republici Srpskoj građani i preduzeća već više godina imaju takvu privilegiju za električnu energiju i da ne vidi razlog zašto se takva mogućnost ne bi dala onima koji plaćaju poreski dug.

“Ne vidim da tu postoji bilo kakva diskriminišuća odluka, pogotovo zato što su gotovo svi poslanici pozicije i opozicije podržali taj način izmirenja, koji nismo ni imali u Nacrtu zakona“, rekao je Tegeltija.

Prema njegovom mišljenju, Vlada Republike Srpske niti smije niti može poslati poruku dužnicima da plate poreze ili odu u stečaj, jer se mora pružiti podrška subjektima koji mogu da posluju i porezi i doprinosi ne smiju biti razlog da bilo koje od tih preduzeća prestane da radi.

Tegeltija je rekao da u procesu restrukturisanja poreskog duga neće svi dužnici moći da opstanu, ali da će šansa biti pružena svima.

“Oni koji budu mogli da izdrže nastaviće da rade i izmiruju obaveze, a oni koji ne budu mogli doživjeće sudbinu kao i svuda u svijetu“, rekao je ministar finansija.

Komentarišući najavljeno sastavljanje sudskog vijeća u predmetu „Alijagići“, Tegeltija je izrazio očekivanje da će Viši privredni sud, ukoliko bude jednako tretirao materijalnu štetu svih u Republici Srpskoj, preinačiti odluku Okružnog privrednog suda u Trebinju, jer ona daleko odstupa od svih dosadašnjih presuda u sličnim predmetima.

Izvor: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender