14. 08. 2022.

Krstić već u Vladi

Glavna tema je vizija kako bi Srbija trebalo da izgleda u narednim godinama. Stručna javnost kaže da Krstića očekuje veliki posao ali da mu je za rezultate potrebna politička podrška i stabilnost.

Prvi dan u Vladi budućeg ministra finansija i upoznavanje sa novinarima. Za posao koji ga čeka Lazar Krstić, kako kaže u izjavi za državnu televiziju, očekuje političku podršku kako bi se promijenio negativan trend kojim je išla naša ekonomija.

“Ne radi se tu samo o planu mjera, radi se o viziji, razgovaramo o tome kako bi Srbija mogla da izgleda za 5 godina šta može da se učini i gdje mi možemo zapravo da budemo. Onda ćemo iz toga izvući, sa tim provjeriti ove mjere o kojima pričamo”, rekao je Lazar Krstić.

U ekonomskom savjetu SNS-a, najjače stranke vladajuće koalicije, kažu da će budući šef državne kase svoj program predstaviti u narednim danima. Dio njegovog programa biće i nedavno usvojene ekonomske mjere Vlade.

“Uvođenje finansijske discipline, uravnoteženje javnih finansija i radikalni raskid sa postojećom ekonomskom politikom. Taj program predviđa najprije uravnoteženje javnih finansija, odnosno uravnoteženje rashodne i prhodne strane budžeta, i da će to zaista biti težak posao. Krstićev program predviđa sprovođenje nedavno usvojenih vladinih ekonomskih mjera, koje podrazumijevaju reformu javne uprave, bolju poresku disciplinu, privlačenje stranih investicija, oslobađanje privrede velikih nameta…” , naveo je DŽeletović.

Stručnjaci kažu da ministrstvo finansija u narednom periodu očekuju krupni potezi i mjere. Posla je mnogo, od reformi javnih preduzeća do pomoći izvozno orijentisantisanoj privredi.

“Najprije treba definisati stručni tim koji bi se pozabavio reformama i samom kooridinacijom reformi. Iz toga bi trebalo da proizađe koncepcija reformi, koncepcija reforme javnog sektrora i konsolidacija trajne konsoldiacije javnih finansija. Treći zadatak za koji mislim da je imperativan je otpočinjanje razgovora sa MMF-om o mogućnostima da se dobije jedan aranžman koji bi morao da bude aranžman koji otavar mogućnost reprogama javnoga duga”, kaže Miladin Kovačević, saradnik MAT-a.

Konkretne rezultate nije realno očekivati preko noći. Osim političke podrške, jedan od važnih preduslova biće i politička stabilnost.

Izvor: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender