26. 01. 2022.

Mjere za ublažavanje posljedica sušenja šuma

Razlozi zbog kojih dolazi do sušenja stabala četinara su suša i potkornjaci, a, na osnovu izvještaja sa terena, konstatovano je da je krajem prošle i početkom ove godine na cijelom području Srpske prisutno pojačano sušenje pojedinačnih i manjih ili većih grupa stabala.

Pojava sušenja prisutna je i u državnim i u privatnim šumama, kao i na privatnim posjedima, gdje su sađene, prije svega, četinarske vrste.

Naročito je izraženo u sastojcima koji se nalaze na strmim, plitkim i posljednjih godina, vrlo suvim zemljištima.

Najugroženije vrste drveća su hrast kitnjak, jela, smrča i borovi.

Pojava sušenja prisutna je ne samo u Republici Srpskoj već i u cijeloj Evropi.

Više je faktora koji dovode do pojave sušenja, kao što su promjena klime, šumski požari, otvaranje šuma zbog izgradnje infrastrukture, zagađena životna sredina.

Izrazito sušni periodi u posljednjih 10 godina, ali i izrazito niska zimska temperatura doveli su do fiziološkog slabljenja sastojina.

Među sekundarnim štetočinama u četinarskim sastojinama, koji u određenim uslovima postaju primarni, prednjače pokornjaci.

Da bi se izbjegla veća nestabilnost šumskih ekosistema i spriječile veće gradacije potkornjaka u četinarskim sastojinama, u okviru šumarskog sektora svake godine u kontinuitetu se provodi monitoring zdravstvenog stanja populacije potkornjaka u smrčevim sastojinama, provođenje preventivno sanitarnih mjera s ciljem redukcije populacije potkornjaka u početnom stadijumu gradacije.

Preventivne mjere borbe obuhvataju sječu zaraženih stabala, strogo uspostavljanje šumskog reda, brz odvoz zaraženog materijala iz šume.

Izvor: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender