26. 01. 2022.

Rekonstrukcija “Spomen-područja Donja Gradina”

“Riječ je o metalnim kazanima koji su od atmosferskih uticaja u proteklom periodu ozbiljno oštećeni, a cilj projekta je da se konzervacijom zaustavi propadanje i ti eksponati sačuvaju”, precizirao je Bukva.

On je dodao da je nosilac poslova rekonstrukcije i konzervacije ostataka tvornice sapuna, čija je vrijednost procijenjena na oko 30.000 KM, Javna ustanova Spomen-područje “Donja Gradina” uz angažovanje eksperata Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa.

Bukva je potvrdio da su poslovi na rekonstrukciji i konzervaciji kazana tvornice sapuna u tehnološkom smislu završeni, te da je potrebna vremenska pauza da bi se projekat zaštite tih esponata u potpunosti okončao.

“Očekujemo da se projekat rekonstrukcije i konzervacije ostataka tvornice sapuna koji se nalazi u ovom spomen-području završi do 15. septembra, za kada je najavljena šira medijska promocija projekta jer se radi o aktivnostima koje su od velikog značaja za Spomen-područje”, rekao je Bukva.

On je podsjetio da su u toj javnoj ustanovi tokom prošle godine završeni konzervatorsko-restauratorski radovi na zaštiti “Toplole užasa” – simbola stradanja nevinog stanovništva u stratištu Donja Gradina.

Ostaci tvornice sapuna na području logora Jasenovac otkriveni su 1. maja 1945. godine.

Ustaše su u njoj od masnih dijelova tijela logoraša pravili sapun. Sastojala se od 12 čeličnih kazana, posude visokog pritiska, separatora, taložnika i uskotračne pruge sa dva kraka, koja je imala trasu do rijeke Save.

Danas se u Donjoj Gradini nalaze tri kazana, tri poklopca, taložnik, posuda visokog pritiska sa poklopcem i separator.

Smješteni su na otvorenom prostoru, na grobnom polju “Topole”, a na njima su vidljivi ostaci korozije.

Kazani su djelimično oštećeni gelerima artiljerijskih zrna 1995. godine, prilikom napada hrvatske vojske na Donju Gradinu.

Projekat rekonstrukcije i konzervacije ostataka tvornice sapuna u Spomen-području Donja Gradina finansira Vlada Republike Srpske.

Izvor: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender