“Škola zmijanjskog veza”

“Škola zmijanjskog veza” naziv je izložbe koja će u Muzeju Republike Srpske biti otvorena u ponedeljak 19. avgusta 2013. Godine. Autor izložbe je viši kustos etnolog Danijela Đukanović.

Na osnovu inicijative Zavičajnog društva “Zmijanje”, Odjeljenje za nematerijalno kulturno nasljeđe Muzeja Republike Srpske pripremilo je „zmijanjski vez“ za prvu nominaciju na Uneskovu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovječanstva. Na sjednici Komisije BiH za saradnju sa Uneskom ova nominacija je odobrena i upućena Unesku u Pariz. Nominacija je ušla u razmatranje za ciklus 2013 – 2014. godinu.

Izložba je rezultat višemjesečne Škole zmijanjskog veza koja je organizovana u navedenim školama na incijativu “Zavičajnog društva Zmijanje”, a uz saglasnost Pedagoškog zavoda Republike Srpske, Ministarstva prosvjete i kulture u Vladi Republike Srpske i Muzeja Republike Srpske.

Vezilje, koje su prenosile znanja i vještine u osnovnim školama koje su učestvovale u školi zmijanjskog veza, su Đuja Aničić i Marija DŽajić. Škola zmijanjskog veza je uspiješno realizovana jer su učenice koje su učestovale u školi zmijanjskog veza pokazale da posjeduju razvijenu svijest o značaju očuvanja zmijanjskog veza.Presudna je i volju da se zmijanjski vez očuva i zaštiti ,iѕmeđu ostalog, edukovanjem i obučavnjem mlađih generacija o zmijanjskim vezilačkim tehnikama.

Izvor: RTRS

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender