10. 08. 2022.

Ne odustajemo od izmjene Zakona o akcizama

– Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH već godinu vodi aktivnosti na izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH s ciljem uvođenja diferencirane akcize na pivo. Uložili smo mnogo truda u vezi sa tom inicijativom i konačno 19. jula Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH dao je pozitivno mišljenje na naš prijedlog izmjena i dopuna ovog zakona, a tu inicijativu podržao je i Savjet ministara BiH – naglasio je Šarović.

On je poručio da su određeni prigovori na inicijativu, koji prvenstveno dolaze iz Srbije, ali i Hrvatske, apsolutno neosnovani.

– Naša inicijativa je legalna i legitimna, tim prije jer EU poznaje diferencirane akcize i mi našim prijedlogom ne vršimo nikakvu diskriminaciju – naglasio je Šarović.

Ako zakon dobije “zeleno svjetlo” u Parlamentarnoj skupštini BiH, kaže on, nova pravila bi se odnosila na sve, odnosno, diferencirana akciza odnosila bi se na proizvođače piva u svakoj od zemalja CEFTA, odnosno EU, znači, nema diskriminacije za pivare iz Srbije, Hrvatske ili neke druge države iz EU.

Prema njegovim riječima, takvu praksu već primjenjuje EU i, shodno tome, pravo na diferenciranu akcizu imaju pivari čija je produkcija do 300.000 hektolitara, a mahom 200.000 hektolitara.

– Primjera radi, produkcija Portugala je do 300.000, a naš prijedlog je 400.000 hektolitara, ali BiH nije članica EU. Znači, zakon koji predlažemo nije diskriminatorski, provodiv je, a ista rješenja primjenjuju mnoge zemlje, uključujući i naše susjede – ponovio je Šarović.

On tvrdi da većini manjih pivara i u Srbiji i u Hrvatskoj ove izmjene i dopune Zakona o akcizama u BiH odgovaraju.

– Njima to savršeno odgovara, a riječ je o pogodnostima za manje regionalne pivare, to jest specifične pivare sa tradicijom koje imaju manju produkciju. Ostajemo pri svojoj inicijativi i na njoj ćemo istrajati – zaključio je Šarović.

Prije nekoliko dana Srbija je alarmirala EU zbog namjere BiH da promijeni način obračuna akciza za pivo, kojim bi akcize za pivo bile više za pivare iz Srbije koje izvoze pivo u BiH.

Srbija smatra da bi time pivare iz Srbije, koje izvoze pivo u BiH, bile indirektno diskriminisane i da bi bile povrijeđene odredbe CEFTA sporazuma i narušena konkurencija.

Izvor: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender