U toku javni oglas o dodjeli privremenih lokacija za sezonsku prodaju kestena

U toku je Javni oglas o dodjeli privremenih lokacija za sezonsku prodaju kestena prema kriterijumu najviše cijene. Biće dodijeljeno 14 privremenih lokacija, a pravo učešća imaju sva lica sa prebivalištem u Banjoj Luci.
Lokacije će biti dodijeljene za vremenski period od 20. septembra do 31. oktobra 2013. godine, a jednom licu može biti dodijeljena samo jedna lokacija.
Zainteresovani građani ponude treba da predaju lično u Administrativnu službu Grada, kancelarija broj 14, i to do 26. avgusta u 12.00 časova.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender