23. 01. 2022.

Mladićeva odbrana: Stanovništvo dobrovoljno napustilo Srebrenicu

Osim pseudonima, svjedoku je, kao mjera zaštite, odobreno iskrivljenje lika. On je ranije dao iskaz na suđenju generalu Zdravku Tolimiru, koji je u Tribunalu prvostepeno osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici i Žepi.

U ispitivanju svjedoka, Mladićeva odbrana je tvrdila da je stanovništvo dobrovoljno napustilo Srebrenicu i da su pripadnici holandskog bataljona Unprofora pomogli evakuaciju prije dolaska srpskih vojnika.

Svjedok je rekao da je on sa porodicom 11. jula krenuo u Potočare, tražeći zaštitu Unprofora, da toga dana nisu dobili nikakva uputstva kuda treba da idu, ali da za stanovništvo nije postojao pravi izbor da li da ostane ili ode, jer bi ostanak “značio sigurnu smrt”.

Ovaj svjedok tvrdi da nije bio pripadnik tzv. Armije BiH, budući da je na početku sukoba, u maju 1992, granatom teže ranjen u koljeno.

On je opisao transport autobusom, u kojem je bio sa ženom i kćerkom, do sela Luke. Svjedok je rekao da je tamo svima naređeno da izađu iz autobusa i da je on tada prebačen u kamion u kojem su bili drugi zarobljeni Bošnjaci.

Dio iskaz svjedoka u vezi sa strijeljanjem Bošnjaka na lokaciji Rašića gaj odvijao se na sjednici zatvorenoj za javnost. U dijelu sjednice koji je bio otvoren, moglo se čuti da je svjedok potvrdio da na toj lokaciji nije bilo ekshumacija, ali da u njenoj blizini jeste.

Branilac Miodrag Stojanović svjedoka je htio da ispita i o ubistvima srpskih civila na području Srebrenice, ali je predsjedavajući sudija AlFons Ori konstatovao da je vijeće “čulo dokaze o tim napadima sedam, osam, ako ne i deset puta” i da u vezi sa tim “nema spora među stranama u postupku”.

Suđenje će biti nastavljeno i sutra. Kao naredni svjedok najavljen je američki istoričar Robert Donja, vještak tužilaštva.

Izvor: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender