24. 10. 2021.

Nepopularne mjere ili propast

“Srbija posle toliko izneverenih očekivanja ne sme sebi da dozvoli još jedan neuspeh i zato mora provesti neophodne strukturne reforme, koje se godinama odlažu, moraćemo da preduzmemo i neke manje popularne mere. Mi drugog izbora nemamo ako želimo da zaustavimo dalje propadanje”, rekao je Krstić.

Nekoliko dana prije nego što će i formalno preuzeti najteži resor u Vladi Srbije, Krstić je za “Nin” poručio da mu je cilj da manjak u budžetu svede sa ovogodišnjih 6,5 na najviše četiri odsto bruto domaćeg proizvoda u 2014. godini.

On je potvrdio da je zajedno sa prvim potpredsjednikom Vlade Srbije Aleksandrom Vučićem već obavio razgovor sa predstavnicima Svjetske banke o eventualnom kreditu za pokriće manjka u budžetu.

“Tačno je da postoji opcija da Svetska banka pomogne finansiranje našeg budžetskog deficita, a uslov za to je da se na vreme usvoji odgovoran budžet za 2014. godinu i to će biti jedan od prvih velikih zadataka Ministarstva finansija”, rekao je Krstić.

On je najavio da će prilikom koncipiranja budžeta za 2014. godinu morati paralelno da se radi i na povećanju prihoda i smanjenju troškova, vodeći računa da Srbija ne upadne u negativnu spiralu zbog pada tražnje izazvanog “rezanjem” budžetskih rashoda.

“Mi moramo da budemo realni. Stezanja kaiša će svakako morati da bude ako mislimo da stabilizujemo javne finansije”, poručio je Krstić.

On je naglasio da će insistirati na strogoj poreskoj politici i da će svi u Srbiji morati shvatiti “šta im je obaveza”. “Insistiraću da svi plaćaju poreze i poreske dugove, ali ćemo voditi računa da to ne izazove novi talas stečajeva i da ne poveća nezaposlenost, jer nije cilj da sapletemo našu ekonomiju”, zaključio je Krstić.

Izvor: Nin

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender