Raspisan konkurs za finansiranje ”sigurnih kuća”

Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica koja realizuju “sigurne kuće”, koje su upisane u Registar “sigurnih kuća”, koji vodi Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske.

Sredstva koja će biti dodijeljena po osnovu konkursa obuhvataju privremeno zbrinjavanje žrtava nasilja u porodici u “sigurnim kućama” u periodu od 1. januara do 30. juna ove godine, saopšteno je iz Ministarstva.

Prijava na konkurs podnosi se u jednom primjerku, isključivo na propisanom obrascu koji se može preuzeti na internet stranici Ministarstva porodice, omladine i sporta www.vladars.net.

Iz Ministarstva napominju da zainteresovani uz prijavu kao prilog moraju dostaviti ovjerene kopije finansijskog izvještaj za 2012. godinu, plana rada za ovu godinu, finansijskog plana za period na koji se odnosi konkurs, te finansijskog i narativnog izvještaja za period od 1. januara do 30. juna ove godine.

Zainteresovani uz prijavu moraju dostaviti ovjerene kopije i rješenja centara za socijalni rad, odnosno službi socijalne zaštite o privremenom zbrinjavanju žrtava nasilja u porodici.

“Pravno lice koje realizuje ‘sigurnu kuću’ uz prijavu na konkurs dostavlja i podatke o broju žrtava zbrinutih u ‘sigurnoj kući’ za period na koji se odnosi konkurs, imenu i prezimenu žrtava, te broju dana tokom kojih je žrtva provela bila zbrinuta”, ističe se u saopštenju.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Konkurs se objavljuje u javnim glasilima i na internet stranici Ministarstva porodice, omladine i sporta www.vladars.net.

Izvor: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender