15. 08. 2022.

Zimski red vožnje

Građanima i učenicima kojima škola počinje 2. septembra na raspolaganju će biti svi polasci koji su mogli da koriste do 17. juna, kada je na snagu stupio ljetni režim vožnje.

Javni prevoz putnika na području Banjaluke ima zimski i ljetni red vožnje, prema kojem autobusi saobraćaju nešto rjeđe.

U Banjauci trenutno postoje registrovane 22 gradske linije i 30 prigradskih, prevoz vrši devet preduzeća, na četiri grupe linija, koje su prevoznicima date na korišćenje putem javnog nadmetanja.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender