26. 09. 2022.

Vlada Srpske: Osnovnom obrazovanju 1,9 miliona KM

Proširenje operativnog budžeta obezbijediće se na pozicijama rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga u iznosu od milion KM, a rashodi za režijski materijal u iznosu od 300.000 KM, navodi se u obrazloženju ove odluke koju je Vlada prihvatila na posljednjoj sjednici.

Za rashode za materijal za posebne namjene planiran je iznos od 100.0000 KM, za rashode za tekuće održavanje planiran je iznos od 200.000 KM, a za rashode po osnovu putovanja i smještaja planiran je iznos od 100.000 KM, dok je za rashode za stručne usluge predviđen iznos od 200.000 KM, navodi se u ovoj odluci.

Vlada je donijela odluku o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Fonda za suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti za 2013. godinu Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske u ukupnom iznosu od 377.000 KM.

Prihvaćen je Izvještaj Investiciono-razvojne banke /IRB/ Republike Srpske o prisustvovanju i načinu postupanja predstavnika Akcijskog fonda Republike Srpske AD Banjaluka i Fonda za restituciju Republike Srpske AD Banjaluka u skupštinama društva kapitala iz portfelja fondova za period OD 1. maja do 31.maja 2013. godine.

Vlada je donijela odluku o utvrđivanju opšteg interesa za izgradnju transportnog mosta za transporter za ugalj U-5 za snabdijevanje Termoelektrane “Stanari” ugljem, a korisnik ove eksproprijacije je Republika Srpska.

Izvor: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender