26. 09. 2022.

Darko Mladić: Nepravedno suđenje ugrožava život mom ocu

On napominje da se početkom juna u Tribunalu desilo nešto neuobičajeno – prvi put su se odbrana, Tužilaštvo, sekretarijat, pa čak i zatvorski ljekar – čuveni dr Falke saglasili da je zbog hitnih zdravstvenih razloga neophodno skratiti generalu Mladiću radnu nedjelju sa pet na četiri radna dana.

Međutim, Sudsko vijeće na čelu sa sudijom Orijem, donijelo je odluku suprotnu mišljenju svih vještaka – doktora angažovanih o ovom pitanju.

“Ko će biti odgovoran ako usljed ovakvog iznurivanja nastupe dramatične posljedice po zdravlje moga oca? Vjerovatnoća za takav ishod nije mala, a svakim danom zbog ovakvog jakog tempa suđenja ta vjerovatnoća se povećava” – pita Darko Mladić.

On je za “Glas Rusije” ocijenio da se pri donošenju različitih odluka Sudsko vijeće ne vodi interesima pravde, već nekim sasvim drugim interesima, koji su političke prirode.

Darko Mladić napominje da se Sudsko vijeće ne pridržava pravila koja su donesena statutom samog Tribunala, ali ni pravila koje je samo Sudsko vijeće donijelo na početku ovog procesa, i to, prema pravilu, na štetu odbrane.

Tužilaštvo je obavezno da prije početka suđenja objelodani odbrani sve dokaze kojima raspolaže, inače suđenje ne može da počne.

“Međutim, danas – u drugoj godini suđenja – Sud dozvoljava Tužilaštvu, po ko zna koji put da objelodanjuje nove desetine hiljada stranica iako je bilo dužno to da uradi prije početka procesa” – ističe Darko Mladić.

Odnos snaga između Tužilaštva i odbrane katastrofalno je neravnopravan. Tužilaštvo ima 67 pravnika i na stotine pomoćnog osoblja, a odbrana ima tri advokata i četiri istražioca – navodi on.

Darko Mladić upozorava da će posljedice takvog suđenja biti katastrofalne, i to ne samo po sudbinu njegovog oca.

Izvor: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender