07. 10. 2022.

Komisija usvojila zaključke o ”talačkoj krizi”

Na današnjoj, kao ni na prethodne dvije sjednice Komisije na kojima je razmatrano pitanje blokade institucija BiH početkom juna, iako uredno pozvan, nije prisustvovao glavni tužilac BiH Goran Salihović od kojeg su očekivani odgovori na određena pitanja.

Salihovićev nedolazak neki od članova Komisije ocijenili su kao nedopustivo ponašanje.

Usvojenim zaključcima Komisije za odbranu i bezbjednost Zajednička komisija za nadzor nad radom Obavještajno-bezbjednosne agencije /OBA/ BiH zadužuje se da održi sjednicu na kojoj će biti ispitana uloga OBA u navedenim dešavanjima na trgu ispred zgrada institucija BiH.

Savjetu ministara BiH naloženo je da donese i usvoji prijedlog mjera za postupanje policijskih agencija na nivou BiH u kriznim situacijama BiH, a od Visokog sudskog i tužilačkog savjeta zatraženo je da ispita postupanje tužilaca Kantona Sarajevo i Tužilaštva BiH u vezi sa događajima od 5. do 7. juna.

Zaključkom Komisije od glavnog tužioca BiH zatraženo je da obavijesti Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH da li je uopšte izdao naredbu za prikupljanje informacija u vezi sa blokadom institucija BiH, šta je Tužilaštvo BiH preduzelo povodom blokade, te na osnovu čega je Tužilaštvo BiH zaključilo da u događajima pred zgradom institucija BiH nema elemenata krivičnog djela.

Usvojen je i zaključak kojim se Savjet ministara BiH obavezuje da donese odluku o okupljanju građana ispred institucija BiH, kojom će biti utvrđen pojas u kojem se zabranjuje okupljanje, kako bi institucije mogle nesmetano i bezbjedno funkcionisati.

Više prijedloga zaključaka, među kojima i prijedlog da Sekretarijat Parlamentarne skupštine u ime Predstavničkog doma podnese krivične prijave protiv dežurnog kantonalnog tužioca i tužioca u Tužilaštvu BiH na dan blokade institucija BiH, nadležnih lica iz kantonalne i federalne policije, te nadležnih u bezbjednosnim agencijama BiH zbog nečinjenja prilikom blokade, nije dobio podršku bošnjačkih članova Komisije.

Demonstranti, koji su zahtijevali hitno usvajanje zakona o jedinstvenom matičnom broju, 6. juna držali su 18 časova pod blokadom zgrade institucija BiH u kojima se nalazilo oko 1.500 ljudi.

Komisija je danas razmatrala i Informaciju o stanju bezbjednosti u BiH u 2012. godini u kojoj je konstatovan porast organizovanog kriminala i korupcije.

U raspravi o ovom izvještaju predsjedavajuća Komisije Dušanka Majkić iznijela je podatak da se na strani radikalnih islamista u Siriji, Avganistanu, Iraku, Čečeniji, Ingušetiji i Dagestanu bori najmanje 340 građana BiH.

Na njen prijedlog, Komisija je usvojila zaključak kojim se Ministarstvo bezbjednosti zadužuje da Parlamentarnoj skupštini dostavi informaciju o tome šta se preduzima u bezbjednosnom sektoru kako bi se izbjegle negativne posljedice učešća građana BiH na ratištima u inostranstvu i njihovog povratka u BiH.

Komisija je podržala i prijedloge Majkićeve da nadležne institucije vlasti odgovore šta preduzimaju u vezi sa istragom navoda o kontaktima kriminalnih grupa sa strukturama vlasti, te šta je Ministarstvo bezbjednosti preduzelo kako bi se procesuirali nosioci vlasti i pravosudnih funkcija koji su primili mito od nosilaca kriminalnih aktivnosti.

Komisija za odbranu i bezbjednost primila je k znanju Informaciju o stanju bezbjednosti u BiH u 2012. godini i ona će biti upućena na razmatranje parlamentarnim domovima.

Izvor: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender