26. 09. 2021.

Završena izgradnja vodovodne mreže u Priječanima

“Završili smo dva značajna objekta koja u drugoj zoni obezbjeđuju snabdijevanje sadašnjeg broja stanovnika, a taj kapacitet obezbjeđuje mogućnost snabdijevanja do 5.000 stanovnika u toj zoni za narednih 20 godina”, rekao je Gavranović novinarima.

On je naveo da su završeni radovi na primarnom i sekundarnom cjevovodu u dužini većoj od 8.000 metara.

“Za naredni period planirana je izgradnja dodatne sekundarne mreže prve zone u dužini većoj od 3.000 metara za koju je urađena dokumentacija”, rekao je Gavranović, dodavši da bi ovim bilo riješeno vodosnabdijevanje naselja Priječani, uz mogućnost daljeg razvoja i izgradnje.

Gavranović je rekao da su rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa u ovom naselju započete pripreme trase puta, ističući da će to biti jedan od krupnijih projekata u Priječanima, a za čiju realizaciju će biti potrebno više od pet miliona KM.

“U realizaciju ovog projekta ići će se fazno, zbog čega smo odlučili da ove godine rješavamo imovinsko-pravne odnosa i do sada smo riješili ta pitanja putem sporazuma sa 98 vlasnika parcela čije će zemljište ulaziti u sastav putnog zemljišta. Imamo 40 spornih lokacija, a desetak građana će ići u postupak eksproprijacije”, istakao je Gavranović.

On je naveo da je u naselju Priječani planirana i realizacija izgradnje objekta ambulante, mjesne zajednice, kao i rješavanje pitanja izgradnje školskog objekta.

Predsjednik Savjeta mjesne zajednice Priječani Nebojša Tojagić rekao je da se završetkom radova u drugoj visinskoj zoni vodovoda stvaraju uslovi za dalji razvoj naselja, te dio mozaika koji će ovo naselje učiniti urbanim dijelom grada kao što je to planirano i Strategijom razvoja grada Banjaluke do 2015. godine.

Izvor. Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender