Banjalučki aerodrom u stalnim gubicima i gotovo bez aviosaobraćaja

To preduzeće, zvaničnog naziva  „Aerodromi Republike Srpske“ a.d. Banja Luka, ostvarenim poslovnim prihodima ne namiruje ni polovinu rashoda poslovanja, a i uz subvencije Vlade iskazuje značajan gubitak.

U 2012. godini, kao i ranijih godina, imalo je problema s izmirenjem dospjelih obaveza prema, dobavljačima, zaposlenima i drugim povjeriocima, a tokom cijele godine Aerodrom se “susretao” s velikom nelikvidnšću u poslovanju, priznaje se u izvještaju o poslovanju „Aerodroma RS“ a. d. Banjaluka za 2012. godinu.

U 2012.  ostvarili su prihod od 2.112.514 KM, dok su rashodi iznosili 2.964.983 KM, što znači da je preduzeće poslovalo s gubitkom od 852.469 KM i taj minus je veći u odnosu na 2011. za 13,6 posto.

Najveći rashodi se odnose na plate, poreze i doprinose, kao i na sva ostala davanja za 62 radnika, ali kojima se takođe duguje po nekoliko osnova.

Uz to uprava preduzeća je još jednom istakla da ni kadrovska struktura, a ni broj zaposlenih, ne zadovoljavaju međunarodne preporuke.

Tokom 2012.  redovni komercijani saobraćaj s banjalučkog aerodroma je obavljala samo jedna komercijalna kompanija BH Airlines iz Sarajeva.

Iskazano u ciframa, poražavajuće je da je u cijeloj 2012. obavljeno  2.270 aviooperacija s banjalučkog aerodroma, a prevezeno je  6.424 putnika, odnosno za 20 posto manje nego u 2011.

Osim prazne kase i aviopiste, preduzeće za vazdušni saobraćaj u RS-u ima i više tužbi.

Na kraju 2012.  protiv ovog preduzeća vodilo se 37 parnica, čija je ukupna vrijednost 310.789,35 KM, bez zakonskih zateznih kamata, a da se po tužbi Aerodroma vodi  jedna parnica čija je vrijednost 93.298,67 KM.

Uprava je u svom planu poslovanja za ovu godinu, a koji su dostavljeni Skupštini akcionara, ponovila da i dalje postoji rizik, ukoliko ne bi bili ispunjeni uvjeti za dobijanje potvrde aerodromu za javnu upotrebu.

Naime, Aerodrom nema sredstva u iznosu 2.500.000 KM za ispunjenje postavljenih uvjeta, čiji je rok ispunjenja 15. august 2014.

Osim ovog, drugi rizik je u činjenici da bi otplata zatečenih i prispjelih potraživanja i servisiranje tekućih obaveza bez kontinuirane podrške Vlade Republike Srpske bila nemoguća, a što bi za posljedicu imalo blokadu rada  ovog aerodroma.

U izvještaju o poslovanju navedeni su su i neuspješni pregovori s nekoliko aviokompanija, ali i ponovo ukazano da nemaju mogućnost da samostalno pokrenu kargo saobraćaj, koji na banjalučkom aerdoromu ne postoji.

Naime, navedeno je da je tokom 2012. godine ostvareno nekoliko kontakata direktora aerodroma i aviokompanije, ali oni nisu rezultirali uvođenjem bilo kakvog saobraćaja.

Izvor: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender