Vlada danas o izvršenju budžeta

Pred ministrima će se naći i prijedlog uredbe o uslovima i postupku izdavanja garancija Republike Srpske privrednim društvima za izvozne projekte.

Na dnevnom redu je i prijedlog odluke o emisiji obveznica Republike Srpske za izmirenje obaveza po osnovu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava od 20. maja 1992. do 19. juna 1996. godine, kao i prijedlog odluke o regresiranju dizel goriva za potrebe jesenjih poljoprivrednih radova.

Vlada bi danas trebalo da razmatra i informaciju o aktivnostima za povećanje budžeta Agencije za bezbjednost saobraćaja, te prijedlog realizacije promotivnog događaja Fabrika znanja u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija i u oblasti promocije nauke, Andrićgrad- Višegrad 11. i 12. septembra.

Na današnjoj sjednici trebalo bi da bude razmatran i prijedlog rješenja o odobrenju ustupanja ugovora o koncesiji za izgradnju, na rijeci Bosni malih hidroelektrana “Cijevna” jedan, dva i tri i male hidroelektrane “Doboj”.

Izvor: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender