Izmjeniti Ugovor o graničnim prelazima sa Hrvatskom

Na današnjoj sjednici Savjet ministara BiH pokrenuo je inicijativu za izmjenu Ugovora o graničnim prelazima između BiH i Hrvatske.

“Komisija za integrisano upravljanje granicom BiH zadužena je da uloži sve napore, na osnovu podataka, službenih zahtjeva i potreba BiH, te u interesu građana i privrednika BiH, u pregovaranju sa EU kako bi se ispitale mogućnosti otklanjanja uočenih problema u vezi sa problematikom graničnih prelaza“, rekao je Bevanda na konferenciji za novinare.

Trećim zaključkom, rekao je Bevanda, Savjet ministara BiH je, na osnovu zajedničke inicijative potpisane 29. jula, zadužio Ministarstvo spoljnje trgovine i ekonomskih odnosa, Ministarstvo komunikacija i transporta, Ministarstvo inostranih poslova i Ministarstvo bezbjednosti kao nadležna tijela za analizu mogućnosti, odnosno načina i postupka prekategorizacije graničnih prelaza, sa konkretnim prijedlogom mjera po navedenom pitanju.

Osim toga, zadužena je Komisija za integrisano upravljanje granicom BiH da o razvoju pregovora podnosi redovne mjesečne izvještaje Savjetu ministara BiH.

Savjet ministara BiH je zadužio Komisiju za granice da pripremi i dostavi informaciju o stanju granice sa Hrvatskom.

Izvor: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender