24. 10. 2021.

BIB od danas “Banka Srpske” a.d. Banjaluka

Za članove Nadzornog odbora izabrani su Snežana Vujnić, Branislava Milekić, Radivoja Krčmar, Mladen Milić i Vojislav Blagojević.

Privremeni upravnik banke Dejan Radmanović rekao je novinarima da se naredne sedmice, nakon dobijanja saglasnosti na izbor članova od Agencije za bankarstvo, očekuje sjednica Nadzornog odbora, na kojoj će biti izabran predsjednik ovog tijela i imenovana uprava banke.

On je dodao da će se nakon formiranja uprave odrediti buduća poslovna politika, koja će podrazumijevati tržišno orjentisano poslovanje, sa kompletnim rebrendingom imidža.

“Do momenta upisa uplate akcija od 30 miliona KM banka je imala smanjene kreditne aktivnosti, što je dovelo do pada kamatonosnih prihoda, a od aprila i maja smanjili smo operativne rashode za oko 150.000 KM mjesečno”, rekao je Radmanović.

Govoreći o finansijskim rezultatima do kraja godine, Radmanović je naveo da je glavni cilj bio održavanje likvidnosti banke, koje više nije pod znakom pitanja, ali da ne očekuje uspješan rezultat u navedenom periodu budući da su određeni broj likvidnih sredstava dobili tek u julu.

“Što se tiče poslovanja, klijenti se postepeno vraćaju, imamo i određene pomake u akviziranju javnih institucija, a očekujemo da će Vlada pomoći u razvoju poslova”, kaže Radmanović.

Prema njegovim riječima, trenutna adekvatnost kapitala banke je 16 do 17 odsto, dok platni promet u potpunosti funkcioše od prvog jula, bez negativnih uticaja na visinu aktive.

“Što se tiče kreditne politike, pratili smo naplatu dospjelih kredita, vodeći računa da održimo jednak nivo plasiranih kredita, što je oko 213 miliona KM bruto, tako da tek sada mogu krenuti ekspanzivni koraci u plasmanu”, rekao je Radmanović.

Osvrnuvši se na saradnju sa MUP-om i tužilaštvom, Radmanović je rekao da je za vrijeme prinudne uprave bilo izuzimanja dokumentacije i da je ona dostavljena policiji na vrijeme.

Radmanović ne očekuje da će novi naziv banke biti otežavajuća okolnost za poslovanje u Federaciji BiH, gdje u Unsko-sanskom kantonu Balkan investment banka ima filijalu.

Vanrednoj Skupštini akcionara banke prisustvovali su predstavnici akcionara Garantnog fonda Republike Srpske, Akcijskog fonda, Fonda za restituciju i Fonda za razvoj i zapošljavanje.

Izvor: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender