Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupa na snagu u nedjelju

Dvije najvažnije obaveze koje će Srbija preuzeti ovim sporazumom biće uspostavljanje zone slobodne trgovine i usklađivanje zakonodavstva sa pravom EU.

SSP stupa na snagu nakon što je EU u julu ove godine izvijestila Srbiju da je okončan postupak ratifikacije, saopšteno je iz Kancelarije za evropske integracije Srbije.

Stupanjem na snagu SSP-a biće obrazovana tijela koja će pratiti provođenje Sporazuma, a u kojima će predstavnike imati Srbija i EU, a to su Savjet za stabilizaciju i pridruživanje, Odbor za stabilizaciju i pridruživanje, kao i Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje.

Na dan stupanja na snagu SSP-a prestaje primjena Prelaznog sporazuma o trgovini, a rokovi koji su počeli da teku sa početkom primjene Prelaznog sporazuma od 1. januara 2009. nastaviće bez prekida da teku i nakon prestanka njegovog važenja.

Izvor: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender