Počela nastava u školama u Srpskoj

Prvi put u školskim klupama naći će se 9.890 prvačića u osnovnim školama, dok će u prve razrede srednjih škola krenuti 10.949 učenika.

U Ministarstvu prosvjete i kulture Republiek Srpske Srni je rečeno da su predsjednici aktiva direktora osnovnih i srednjih škola potvrdili da je sve spremno za početak nove školske godine.

Prema njihovim navodima, u školskoj 2013/2014. godini nijedna osnovna škola neće prestati sa radom, ali je sa lokalnim zajednicama dogovoreno da prestanu sa radom pojedina područna petorazredna odjeljenja u kojima je nastavu trebalo da pohađa jedan ili dva učenika.

U pitanju su područna odjeljenja: odjeljenje Vranjska Osnovne škole “Petar drugi Petrović NJegoš” Bileća, Liješanj Osnovne škole “Jovan Cvijić” Drinjača, Zvornik, odjeljenje Trebovljani Osnovne škole “Mladen Stojanović” Gornji Podgradci, Gradiška, područno odjeljenje Šipačno, koje se nalazilo u sastavu Osnovne škole “Risto Proroković” Nevesinje i područno odjeljenje Donja Ilova, koje se nalazilo u sastavu OŠ “Petar Kočić” Šibovska, Prnjavor, a djeci iz tih odjeljenja obezbijeđen je prevoz do najbližih područnih odjeljenja ili centralnih škola.

Uprkos smanjenju broja učenika od 1.500 u osnovnim školama u odnosu na prošlu godinu i 1.800 učenika manje u srednjim, iz resornog ministarstva ističu da se zadržao isti broj zaposlenih u obrazovanju na način da se izvršila dopuna norme nastavnika u školama na nivou jedinice lokalne samouprave/odnosno aktiva direktora.

Iz Ministarstva prosvjete i kulture navode da su i ove godine upozorili škole da od učenika mogu tražiti samo udžbenike sa spiska obaveznih, te podsjećaju da će besplatne udžbenike dobiti oko 21.000 učenika prvog i drugog razreda osnovnih škola, za šta je Vlada Republike Srpske izdvojila 918.000 maraka.

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske je i ove godine uputilo preporuku svim školama da pozovu učenike da svoje stare udžbenike ostave u biblioteci kako bi ih mogli koristiti učenici čiji roditelji nisu u mogućnosti da djeci priušte nove.

Produženi boravak u školskoj 2013/2014. godini biće organizovan za 2.300 učenika u 40 škola u Republici Srpskoj. Produženi boravak u školama u Republici Srpskoj organizuje se od školske 2009/2010. godine, a zainteresovanost škola i roditelja za ovaj program svake godine je sve veća.

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske će i u novoj školskoj godini plaćati prevoz svim učenicima koji stanuju na udaljenosti većoj od četiri kilometra od škole, a u budžetu za 2013. godinu planirano je 5,2 miliona maraka za te namjene.

Prema školskom kalendaru, nastava u prvom polugodištu školske 2013/2014. godine završava se 27. decembra. Nastava u drugom polugodištu počinje 20. januara 2014. godine, a za učenike devetog razreda završava se 6. juna, najkasnije 20. juna za ostale osnovce.

Za učenike četvrtog razreda gimnazije i vjerskih škola, kao i učenike trećeg razreda trogodišnjeg i četvrtog razreda četvorogodišnjeg obrazovanja u srednjim stručnim i tehničkim školama nastava se završava 16. maja naredne godine, a za ostale srednjoškolce 13. juna 2014. godine.

Za učenike četvrtog razreda umjetničkih škola nastava se završava 23. maja, a za ostale učenike umjetničkih škola 6. juna 2014. godine.

Zimski raspust počinje 30. decembra, a završava se 17. januara 2014, dok proljećni počinje 14. aprila, a završava se 18. aprila 2014. godine.

Iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske posebno ističu da se u narednoj školskoj godini planira rad na školskom razvojnom planu, razvijanju instrumentarija za vrednovanje škole, razvoju i praćenju kvaliteta rada u osnovnim i srednjim školama i restruktuisanju nastavnih planova i programa za osnovnu školu.

Izvor: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender