19. 10. 2021.

Srbija pridružena članica EU

“Počeo je da teče režim koji u Sporazumu o pridruživanju i stabilizaciji postoji i sva pravila koja se tim sporazumom podrazumijevaju. Јedno je bila primjena, a drugo je kada se čitav kompleks saglasnosti koji u Sporazumu postoji, prelije na Srbiju”, rekao je Mrkić.

On je naveo da će stupanjem na snagu Sporazuma biti obrazovana tijela koja će pratiti njegovo sprovođenje, a u kojima će predstavnike imati Srbija i Evropska unija. Ministar je precizirao, da će biti formirani Savjet za stabilizaciju i pridruživanje, kao i parlamentarni odbor u toj oblasti.

“Najzanimljivija novina koja proističe iz stupanja na snagu Cporazuma jeste obaveza da Srbija uskladi stavove u spoljnoj politici sa zajedničkim stavovima EU, ako oni postoje”, naveo je Mrkić.

Izvor: Blic

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender