Bez doprinosa za PIO više od 23.000 radnika

– Ako se posmatra samo jul ove godine, onda je kod 19.908 neredovnih uplatilaca doprinosa bilo 43.544 osiguranika za koje u tom mjesecu nije plaćen doprinos za penzijsko-invalidsko osiguranje. Doprinos za taj mjesec može biti uplaćen naknadno ili u roku od 60 dana kako je propisano zbog čega se taj broj smanjuje – kazali su u Fondu PIO.

Predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS Predrag Zgonjanin rekao je da treba napraviti analizu koliko poslodavaca u javnom, a koliko u privatnom ne uplaćuje doprinose za penzijsko-invalidsko osiguranje.

– Znamo da veliki broj javnih ustanova, prije svega zdravstvenih, ne uplaćuje redovno doprinose. Privrednici su u teškom položaju zbog čega mnogi redovno ne izmiruju svoje zakonske obaveze – rekao je Zgonjanin.

On je naglasio da će se oporavak privrede u Evropi pozitivno odraziti na privrednike u RS, što bi moglo doprinijeti i poboljšanju kada je u pitanju izmirenje obaveza.

Predsjednik Saveza sindikata RS Ranka Mišić rekla je da podaci da za više od 23.000 radnika nisu uplaćeni doprinosi za penzijsko-invalidsko osiguranje jasno pokazuju da problem sa uplatom doprinosa dostiže kritični trenutak.

Izvor: Glas Srpske

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender