27. 11. 2021.

Stanić očekuje sredstva za građevinsku dozvolu

Stanić je rekao Srni da ugovor sa izvođačem radova neće biti zaključen prije nego što Vlada obezbijedi potrebna sredstva.

On očekuje i da će Administrativna služba grada Banjaluka odobriti zahtjev ove visokoškolske ustanove da se navedeni iznos plaća u 12 rata.

Stanić je rekao da se Univerzitet, s obzirom na to da ne raspolaže ovim sredstvima, u dva navrata obraćao resornom ministarstvu da bi obezbijedio ovaj novac, jer je preduslov za izdavanje građevinske dozvole uplata troškova uređenja građevinskog zemljišta, jednokratne rente i naknade za katastar.

“Očekujemo, znajući kakva je praksa u radu gradske uprave, da će taj naš zahtjev biti pozitivno riješen, te da ćemo sasvim sigurno dobiti građevinsku dozvolu“, rekao je Stanić.

On je dodao da je Univerzitet bio prinuđen da obustavi dalji postupak javne nabavke zbog žalbi dva učesnika na javnom pozivu Kancelariji za žalbe BiH u Sarajevu.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender