14. 06. 2021.

Napreduje rekonstrukcija Kastela

Rekonstrukcija tvrđave Kastel napreduje po planu. Do sada planirani radovi u okviru realizacije značajnog projekta „Rekonstrukcija i revitalizacija tvrđave Kastel, cjelina 9 – prva faza“, za čiju realizaciju je Evropska unija obezbijedila finansijska sredstva, završeni su.
Kako je navedeno iz Odsjeka za odnose sa javnošću Administrativne službe Grada, tokom jula ove godine na zgradi muzeja – Kamenoj kući – između ostalih, obavljeni su sljedeći radovi:

uklanjanje dotrajalih stubova od opeke i armirano-betonskih greda
montaža armature liftovskog okna i temeljnih traka
izrada armirano-betonskih trakastih temelja
izrada armirano-betonskih zidova
izrada armirano-betonskih stubova
ugradnja gromobranskih traka
iskop kanala za polaganje instalacija.

Na prostoru „Kule 5“, tokom proteklog mjeseca, obavljeni su, između ostalih, ovi radovi:

iskopavanje zemlje za izradu temeljnih traka
montaža armature temelja postojećih zidova
montaža armature horizontalnih i vertikalnih serklaža
izrada armirano-betonskih trakastih temelja
izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacije
zidanje masivnih kamenih zidova.

Na bedemima je obavljeno zidanje masivnih nedostajućih dijelova kamenih zidova, i to prvenstveno južnog bedema.
Vremenski uslovi su bili povoljni za izvođenje radova, tako da su izvršeni u skladu sa planiranom dinamikom. Aktivnosti koje su u toku nisu negativno uticale na životnu sredinu, odnosno tokom rekonstrukcije nisu korišćeni opasni materijali.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender