Obuka za instruktore počinje sutra

Popisna komisija Grada Banja Luka obavještava kandidate, koji su izabrani za gradske instruktore na predstojećem popisu stanovništva u BiH, da će obuka biti održana od 6. do 10. septembra ove godine, u periodu od 9.00 do 17.00 časova. Kandidati za instruktore su obavezni da prisustvuju obuci na lokaciji na kojoj su raspoređeni.

Takođe, gradska Popisna komisija podsjeća kandidate da prvog dana obuke obavezno donesu kopiju bankarske kartice, koja sadrži neophodne bankarske detalje (naziv i sjedište banke, i tekući račun nosioca).

Izabrani kandidati informacije mogu dobiti i putem telefona Popisne komisije Grada Banja Luka, broj 214-350 i 214-650, i na e–mail: popisna_bl@teol.net.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender