Spomenik na Banj brdu među nacionalnim spomenicima

Nacionalnim spomenikom, između ostalih, proglašeni su spomenik na Banj brdu u Banjaluci, Hram vaznesenja Gospodnjeg sa ikonostasom u Gračanici, spomenik borcima NOR-a na Ilidži, parna lokomotiva – dio postavke Muzeja Drugog zasjedanja AVNOЈ-a u Јajcu, rimski logor i civilno naselje u Makljenovcu, opština Doboj, nekropola sa stećcima i nišanima u Malom Marevu, opština Doboj.

Na listu je uvrštena Hajduk kula na Kruščevića Brdu u opštini Čitluk, te grupa zgrada u Kotromanićevoj ulici i Ulici Kalmija Baruha u Sarajevu.

Izvor: RTRS

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender