26. 09. 2021.

Sekcija i dodatna nastava obaveza škola

Damjanović je istakao da svim profesorima i nastavnicima taj rad ulazi u obaveznu četrdesetočasovnu radnu sedmicu.

“U godišnjem programu rada škole su obavezne da uvrste sekcije, organizacije, dopunsku i dodatnu nastavu. Koje će sekcije biti organizovane, zavisi od interesa učenika”, naveo je Damjanović.

Prema njegovim riječima, škole moraju već u toku septembra da anketiraju učenike i provjere njihovu zainteresovanost za pojedine sekcije, bilo sportske, naučne ili predmetne i na osnovu toga da profesori organizuju rad sekcija.

“Rad sekcija treba da bude u redovnom rasporedu u kojem se nalaze i obavezni predmeti. One moraju biti dostupne, kontinuirane i da se drže najmanje jednom ili dva časa sedmično”, naveo je Damjanović.

On je dodao da su učenici najzainteresovaniji za sportske sekcije, ali da je posljednjih godina problem što jako mali broj učenika učestvuje u radu sekcija, što bi se trebalo promijenti boljom saradnjom roditelja i nastavnika.

“Tako se dešava da jedan učenik učestvuje u tri, četiri pa čak i pet sekcija, dok je mnogo više njih potpuno pasivno. Zato škole moraju da vode računa o tome da što veći broj učenika bude uključen u sekcije u skladu sa njihovim sklonostima i sposobnostima”, naglasio je direktor Pedagoškog zavoda.

On je rekao da se dopunska nastava uvodi za one predmete za koje se utvrdi da veliki broj učenika ne može da savlada redovnu nastavu, što znači da roditelji djeci ni u kom slučaju ne treba da plaćaju privatne časove.

“S druge strane, dodatna nastava organizuje se za učenike koji hoće više da znaju, koji su napredniji i to nema veze sa učešćem na takmičenjeima. Ako iz nekog predmeta nema takmičenja to ne znači da učenici ne mogu imati dodatnu nastavu”, rekao je Damjanović.

On je dodao da je cilj Zavoda da u narednom periodu veća pažnja bude posvećena upravo nadarenim učenicima, a jedan od načina za to biće dodatna nastava.

Izvor: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender