Međunarodna zajednica neće priznati izbore 2014. godine

Vize bi ugrozile evropsku perspektivu Balkana

Fajonova je rekla da je razočarana prijedlogom izvjestioca Dijaza de Mere, jer se njime ugrožava sloboda kretanja građana.

“Preuzimamo veliki rizik da evropske vlade iskoriste ovaj mehanizam kao političko sredstvo za dobijanje političke podrške protiv pridošlica iz susjednih zemalja”, rekla je Fajonova u svom govoru.

Ona je dodala da “posebno ima u vidu stanovnike zapadnog Balkana, za koje je vizna liberalizacija bila istorijski korak na putu ka EU”.

“Ugrožavamo ne samo budućnost vizne politike, nego i našu politiku prema susjedima. Ko može da garantuje da će mehanizam biti korišten samo kao posljednje sredstvo”, upitala je Fajonova.

Prema prijedlogu koji je sastavljen poslije dugih konsultacija, Evropska komisija može da, na zahtjev jedne ili više zemlja članica, privremeno ponovo uvede vize za građane država iz kojih dolaze azilanti, ako zaključi da je došlo do naglog povećanja broja lica koja neosnovano traže azil.

Fajonova je naglasila da je prijedlog o uvođenju mehanizma za ukidanje bezviznog režima loš za čitavu EU i susjedne zemlje i ukazala da je izbačena odredba koja Evropskom parlamentu daje važnu ulogu u prijemni mehanizma.

Izvor: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender