26. 09. 2021.

Na području Sarajeva gotovo da nema srpskih đaka

“Prema našim podacima, na području grada Sarajeva u  poslijeratnim godinama živi srpsko stanovništvo, uglavnom starije životne dobi, jer nema značajnijeg povratka”, naveo je Janjić.

Osvrćući se na nepoštivanje privremenog sporazuma o zadovoljavanju prava djece povratnika u Federaciji BiH, gdje i dalje ima više od deset škola sa spornim nazivima, Janjić je ocijenio da nazivi škola treba da budu usklađeni sa nacionalnom strukturom stanovništva.

Na području Republike Srpske u 20 škola nastava se odvija po planu i programu iz FBiH na osnovu Privremenog sporazuma o zadovoljavanju posebnih potreba i prava djece povratnika iz marta 2002. godine, dok u školama u FBiH učenici srpske nacionalnosti ne izučavaju nacionalnu grupu predmeta po nastavnom planu i programu Republike Srpske, osim djelimično u opštinama Drvar i Bosansko Grahovo.

U Federaciji BiH skoro deset godina od stupanja na snagu obaveze promjene imena škola u skladu s privremenim sporazumom o zadovoljavanju prava djece povratnika i dalje ima više od deset škola sa spornim nazivima.

Neizvjesno je kada će oni biti promijenjeni, a pri tom nadležni u BiH još ne znaju ni tačan broj škola čiji se nazivi kose sa kriterijumima utvrđenim 2004. godine.

Izvor: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender