27. 09. 2021.

Potvrđena optužnica protiv Gorana Sarića zbog genocida

Optužnicom Tužilaštva BiH Sarić se tereti da je u svojstvu komandanta brigade Specijalne brigade policije – SBP pri MUP-u Republike Srpske, zajedno s drugim jedinicama vojske i policije, znajući za namjeru glavnih izvršitelja, svjesno pomagao članovima udruženog zločinačkog poduhvata u počinjenju genocida u Srebrenici, što je za posljedicu imalo 40.000 prisilno premještenih stanovnika Bošnjaka i više od 8.000 po kratkom postupku pogubljenih bošnjačkih dječaka i muškaraca.

Optuženi Sarić tereti se da je u julu 1995. komandovao policijskim snagama na području Srebrenice koje su učestvovale u pretresima i prislinom premještanju bošnjačkog stanovništva prema Potočarima, razoružavanju i zauzimanju položaja pripadnika UN-a te komandovao policijskim snagama koje su učestvovale u prisilnom premještanju stanovništva – žena, djece i staraca i odvajanju muškaraca i dječaka koji će kasnije biti pogubljeni.

Sarić se, takođe, tereti da je izdao naredbu pripadnicima policije da osiguravaju putnu komunikaciju Bratunac – Konjević-Polje te  zarobljavaju više hiljada bošnjačkih muškarca i dječaka koji su preko šume pokušavali izaći iz zaštićene zone Srebrenica.

Na njih je, kako se u optužnici navodi, pucano iz pješačkog i topničkog naoružanja te su pozivani na predaju, a nakon što bi se predali, nije im ukazivana ljekarska pomoć iako je dio njih bio ozbiljno ranjen već su im oduzimane lične stvari, nakon čega su pripadnici SBP Jahorina, kod jedne kuće u Sandićima strijeljali oko 15 do 20 Bošnjaka.

Kako se dalje navodi, nakon toga su pripadnici SBP – odred Šekovići, učestvovali  u sprovođenju više stotina zarobljenika u zemljoradnički zadrugu „Kravica“, gdje je njih oko 1.000 pogubljeno iz vatrenog oružja i bacanjem bombi.

Optuženi Goran Sarić se tereti da je izdao naređenje pripadnicima policije da učestvuju u pretresu dijela teritorije Kravica – Konjević-Polje i Pobuđe – Crni vrh radi pronalaska i zarobljavanja bošnjačkih muškaraca i dječaka koji su se u koloni pokušavali probiti prema Tuzli, nakon čega je nekoliko stotina žrtava zarobljeno, a nakon toga ubijeno.

Goran Sarić je po drugoj optužnici 28. avgusta nepravomoćno osuđen na 14 godina zatvora zbog ratnog zločina počinjenog na području Sarajeva.

U tom postupku Sarić, nekadašnji načelnik Stanice javne bezbjednosti (SJB) u tzv srpskoj opštini Centar, osuđen je za zločine protiv čovječnosti, progon, prisilno preseljenje i zatvaranje  bošnjačkog stanovništva s područja Sarajeva.

Proglašen je krivim što je nadzirao i učestvovao u razdvajanju triju grupa muškaraca, koji su bili zatvoreni u psihijatrijskoj bolnici Jagomir u Sarajevu.

Istovremeno, u istom postupku, Sarić je oslobođen od dijela optužnice kojom mu je na teret stavljen prisilni nestanak Zahida Pandžića, kojem se od 14. juna 1992. gubi svaki trag.

Izvor: Fena

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender