Danas je Usekovanje glave sv. Jovana

U hrišćanskom svijetu se obilježava kao dan kada je osvećena crkva koju su na grobu svetog Jovana Krstitelja podigli car Konstantin i carica Jelena.

Tada se podsjeća na stradanje svetog Jovana, kome je, po naređenju Iroda Antipa, glava odsječena (“usekovana”) i na tanjiru donijeta pred njegovu pastorku, igračicu Salomu, te se zato praznik naziva “Usekovanje”.

Sveti Jovan se naziva Krstitelj jer je krstio Isusa Hrista i, prema predanju, u njemu prepoznao sina Božjeg. Jovan se smatra posljednjim velikim prorokom. Naziva se još i Preteča, jer se pojavio prije Hrista i počeo da priprema ljude za hrišćanstvo.

Jovan je, po predanju, primjer čvrste i nepokolebljive vjere, poštenja, odvažnosti i istinoljubivosti. Bio je to i uzrok njegovog stradanja jer je javno govorio o nemoralu cara Iroda koji je “živio u grijehu” sa svojom snahom Irodijadom, majkom Salome.

Prilikom proslave Irodovog rođendana Saloma je odigrala svoj čuveni ples “Sedam velova”, poslije kojeg joj je Irod ponudio da traži šta god hoće. Ona je, na nagovor majke, zatražila glavu svetog Jovana.

Irodijada je zahtjevala da se svecu odrubi glava i pokopa odvojeno od tijela, u strahu da Sveti Jovan ne vaskrsne.

Dan Usekovanja vjernici provode u molitvi, uzdržavanju i strogom postu.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender